Ngāti Toa: Tribal Treasures and Tales

The 2015 Matariki theme was he rau tangata, he kōingo aroha (people gather together and affirm love in a myriad of ways).

We take this opportunity to reflect on the events of the past, and the special ways love is expressed, by sharing the taonga (treasures) of the Ngāti Toa Rangatira iwi (tribe).

Whiti Te Rā! The story of Ngāti Toa Rangatira exhibition – find out more

Ka mahuta a Matariki i te pae, kōwhiti ana te marama, koia te tohu o te tau hou Māori.

Ka hui te rau tangata, ka kōingo te ngākau, ka pupu ake te aroha i te whatumanawa mō rātou mā kua riro ki te pō. Koinei ētehi o ngā taonga a Ngāti Toa Rangatira, he rau tangata, he taonga tuku iho, he hokinga mahara, he kōingo aroha.

Whiti Te Rā! The story of Ngāti Toa Rangatira

Categorised as
Matariki
Tagged as